Rösten är ditt visitkort!

Utveckla din röst och ditt uttryck.

Då kan du flyga riktigt högt!


Röstcoaching

Har du tänkt på att rösten är ditt förtroendekapital?
Nästan som ett visitkort…
Stämmer din röst överens med ditt budskap? Rösten är det instrument du använder för att kommunicera men det speglar också din personlighet. Genom de ljud du producerar berättar du också hur du mår. Din röst är en del av din helhet.

Jag kan hjälpa dig:

att skapa en medvetenhet omkring ditt röstbeteende

ge dig en röstteknik så att du hörs bättre

att synkronisera ditt kroppsspråk med din röst

att komma över din talängslan

att bli bekvämare och mer intressant som talare

Jag arbetar både mot företag och privatpersoner. Undervisning i grupp (90 min) eller individuellt (60 min) oftast 1 gång/v.

 

Jag gör också speakeruppdrag för film, TV och radio.