Rösten är ditt visitkort!

Utveckla din röst och ditt uttryck.

Då kan du flyga riktigt högt!


Röstcoachning - individuellt

Vill du i lugn och ro lära känna och arbeta med din röst kan du boka individuella sessioner.

Vi träffas c:a en gång i veckan och jobbar med andningen som är röstens fundament, röstklang, artikulation och får rösten att landa i kroppen så att du ger ett stadigt helhetsintryck.
Du får personlig feedback och en träning anpassad för dina behov.
Vi gör en röstinspelning då du kommer och utifrån denna analys lägger jag upp ett träningsprogram för dig.

Kanske du har ett föredrag som det är särskilt angeläget att nå fram med?

Då arbetar vi med röst, retorik och kroppsspråk.