Personlig utveckling

Behöver du hjälp med att få ett nytt perspektiv i livet? SCIO-balansering och samtal kan hjälpa dig en bra bit på väg.

Jag ser människan som en helhet och försöker alltid anpassa läkemetoderna efter den person jag har framför mig.

En serie konsultationer (4-5) brukar erfordras för att patienten ska påbörja en varaktig förändring.

SCIO är ett databaserat kvantmedicinskt balanseringsinstrument utvecklat av ett internationellt forskningsteam under ledning av professor Bill Nelson i Ungern.

Vad är SCIO?

Med SCIO kan man balansera de funktioner i kroppen som inte fungerar som det ska: fysiska, psykiska och emotionella problem, latenta problem och obalanser, virus, bakterier, parasiter, akuta inflammationer, stress etc. Flera problem som allergier, kvicksilverbelastning, autoimmuna tillstånd, kroniska inflammationer, migrän mm brukar bli avsevärt bättre eller helt läkta.

Med SCIO startar man självläkande processer för att lösa orsaken till obalansen. Nervsystemet tränas att ladda av stressreaktioner, bygga upp nya handlingsmönster och brukar därmed oftast kunna förebygga uppkomsten av nya hälsoproblem.

Alla organismer utstrålar olika elektromagnetiska frekvenser som ett resultat av molekylära svängningar. Frekvensspektrat till olika bakterier, virus, parasiter, vitaminer, mineraler, patogener, naturmediciner inom alla områden är lagrade i SCIOns databas. Före behandling gör man en test där man sänder alla dessa frekvenser till kroppen, en efter en. När kroppen tar emot frekvenserna skapas en avläsbar reaktion. Denna reaktion kan man inte känna av eftersom man bara är utsatt för varje frekvens en hundradels sekund. Reaktionen är dock tillräcklig för att SCIO ska kunna läsa av hur kroppen reagerar. Avläsningen blir tolkad i datorns databas. Det man är i avsaknad av går att tillföra i form av ämnets elektromagnetiska frekvens. Om det är något ämne kroppen behöver göra sig av med ex. mikroorganismer och gifter sänds frekvenser så att detta sker.

För att kunna arbeta effektivt med SCIO krävs god kunskap i anatomi, fysiologi, patologi, självläkande processer och inte minst hur man använder SCIO som har en av världens största och mest komplexa medicinska programvara.

Du är fullt påklädd under behandlingen och ligger skönt i en vilstol samtidigt som din mikrocirkulation stimuleras med hjälp av en Bemer-madrass.